top of page
Cliëntenraad 

Voor wie is de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Eazy Care is er voor de cliënten die zorg van ons ontvangen.

 

 

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt twee keer per jaar onderling en met de directie over allerlei zaken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de zaken die beter kunnen. Ook denken ze actief mee over huidige en toekomstige zaken met betrekking tot de organisatie en de activiteiten die worden georganiseerd. De cliëntenraad vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten van Eazy Care. De precieze taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

 

 

Wie zitten er in de cliëntenraad?

In onze cliëntenraad zit een mix van cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. u neemt zitting in de cliëntenraad omdat u zich graag voor de belangen van u en andere cliënten wilt inzetten. Wilt u ook met ons meedenken en deelnemen aan onze cliëntenraad. Deelname hieraan is geheel vrijwillig. 

bottom of page