top of page
Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

 

Met uw persoonsgebonden (PGB) kunt u uw zorg bij ons inkopen. Samen met u maken we afspraken over welke zorg u bij ons kunt inkopen. We sluiten dan samen met u een zorgovereenkomst af en maken afspraken over hoe u de zorg wilt ontvangen van ons.

 

Vormen van PGB:

  • PGB via de Zorgverzekeringswet (Zvw) vraagt uw aan bij u eigen zorgverzekeraar

  • PGB via de Wet langdurige zorg (Wlz) vraagt uw aan bij het CIZ

  • PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt uw aan bij uw gemeente.

 

Uw kunt PGB ook combineren met zorg in natura. Dit kan als uw bijvoorbeeld een PGB heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. 

bottom of page